Comunitatea armână

Populaţie venită din sudul Peninsulei Balcanice, aromânii sunt de origine latină, formând împreună cu populaţia romanizată de la nordul Dunării un tot al latinităţii orientale.

Aromânii balcanici au pătruns la nord de Dunăre sporadic, fie ca meseriaşi, fie ca negustori, mai ales în timpul perioadei fanariote.

În timpul războaielor balcanice din 1912 şi 1913 curentul naţionalist declanșat la 1848 a luat forme violente din pricina opoziției autorităţilor bulgare, greceşti şi turceşti de a accepta afirmarea identității culturale a aromânilor cu sprijinul României. După această perioadă au fost înființate aşezări cu meglenoromâni şi aromâni în Cadrilater (Dobrogea Nouă), intrat în componenţa României, de unde s-a retras o parte din populaţia turcă şi bulgară. Începând în 1925 şi până în 1933- 1938, are loc colonizarea masivă a judeţelor Durostor şi Caliacra, unde sunt împroprietărite 4515 de familii de aromâni şi 431 familii de meglenoromâni. În urma Tratatului de la Craiova din 7 septembrie 1940 are loc retrocedarea Dobrogei Noi urmată de strămutarea a 130.000 de regăţeni şi români balcanici în Dobrogea de Nord în schimbul a 60.000 de bulgari.

Principalele ocupaţii ale aromânilor rămân şi astăzi păstoritul şi agricultura.

În timpul războaielor ruso-turce cele mai multe sate sunt devastate și parăsite, astfel încât în recensământul din 1829 Dobrogea număra aproximativ 40.000 locuitori.

Adam Trântu – La shopatlu dit cheari

(La izvorul ascuns)

Adam Trântu – 12 anji tu muntsi

(12 ani în munți)

Gheorghe Levendi – Pashti paplu a lui oi

(Paște bunicul ale lui oi)

Gheorghe Levendi – 12 anji tu mâhâlă uvreu 

(12 ani într-o mahala evreiască)

 

Adam Trântu, Gheorghe Levendi, Stere Puflene – Unu pilister tsi azbuiră

(Un porumbel ce a zburat)

 

Remixuri